Betdom.pl

Informacje o budownictwie, architekturze i ogrodzie

Prawo wskazuje, kiedy pozwolenie na budowę jest konieczne, a kiedy wystarczy samo zgłoszenie zamiaru postawienia tego typu budynku w urzędzie. Kiedy musimy uzyskać pozwolenie na budowę, a kiedy wystarczy samo zgłoszenie?

Zasady ogólne

Nie ma znaczenia, czy garaż lub wiata jest na stałe związana z gruntem i z jakiego materiału powstanie. Liczy się tylko powierzchnia (rzut pionowy). Żeby budować bez pozwolenia przede wszystkim:

  • Powierzchnia garażu lub wiaty nie może przekraczać 35 metrów kwadratowych.
  • Na każde 500 metrów kwadratowych terenu mogą przypadać maksymalnie 2 garaże/wiaty.
  • Budynek musi być parterowy.

Na większą liczbę budynków lub garaże o większej powierzchni trzeba uzyskać pozwolenie na budowę. Pamiętajmy, żeby budować na działce, która ma kilku współwłaścicieli, potrzebujemy pisemnej zgody każdego z nich. Sami także musimy mieć prawo do dysponowania nieruchomością (oświadczenie) w celach budowlanych, projekt/szkic garażu wraz z opisem przeznaczenia i wyposażenia oraz napisaną przewidywaną datę rozpoczęcia prac.

Co z wiatą?

Do wiaty garażowej odnosi się jeszcze jeden dodatkowy przepis. Pozwala on na wybudowanie budynku o większej powierzchni bez ubiegania się o pozwolenie. Muszą być spełnione wtedy następujące warunki:

  • Powierzchnia wiaty nie będzie przekraczać 50 metrów kwadratowych.
  • Na 1000 metrów kwadratowych działki, będą postawione maksymalnie 2 wiaty.
  • Działka musi być przeznaczona na budownictwo mieszkalne (trzeba mieć stosowne dokumenty) lub musi być na niej postawiony takowy budynek.
  • Budynek będzie parterowy.

Za wiatę uznaje się budynek, który ma zabudowane maksymalnie 3 ściany.

Wyjątki i szczegółowe warunki

Musimy pamiętać jeszcze o kilku warunkach, wartych zapamiętania, aby nie musieć ubiegać się o pozwolenie:

  • Ściana wiaty nie może wpływać na sąsiednią działkę poprzez zaciemnienie.
  • Do najbliższej ściany budynku bez okien jest minimum 3 metry.
  • Do najbliższej ściany budynku z otworami okiennymi jest minimum 4 metry.

Przed budową spójrzmy również na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Mogą tam znajdować się istotne ograniczenia (np. kolor dachu, kształt), które musimy spełnić. Pewne obostrzenia może wprowadzać także przepisy przeciwpożarowe. Niezależnie od powierzchni garażu, jeśli chcemy stworzyć budynek przylegający do domu, to działanie takie jest traktowane jako rozbudowa i konieczne jest wtedy pozwolenie.