Betdom.pl

Informacje o budownictwie, architekturze i ogrodzie

Gospodarka komunalna – czym jest?

ByRedakcja

lip 19, 2023
Gospodarka komunalna – czym jest?

Nierzadko bywa tak, że posługujemy się jakimś terminem, a nie do końca wiemy, jakie jest jego znaczenie. Dobrym przykładem będzie tutaj gospodarka komunalna, wielu osobom kojarząca się głównie z wywożeniem śmieci. Na czym prócz tego polegają jej zadania? Dowiedz się więcej na ten temat i poznaj zakres usług, które do niej wchodzą! Zapraszamy do przeczytania artykułu!

Co to jest gospodarka komunalna?

W dużym skrócie można powiedzieć, że gospodarka komunalna obejmuje szereg działań, które mają za zadanie zaspokajać zapotrzebowanie na powszechnie dostępne usługi. Dokładne zasady jednostek zajmujących się tym sektorem określa ustawa z 20 grudnia 1996 roku. W ramach gospodarki komunalnej mogą skupiać się na zaopatrywaniu ludności z danego obszaru w wodę oraz system kanalizacji, ciepłownictwo czy energię elektryczną. Mogą również poświęcać się gospodarowaniu terenami zielonymi, ochroną zdrowia, bezpieczeństwem publicznym albo usługami transportu zbiorowego.

Jak widać, to dość szerokie pojęcie. Istotną gałęzią tego sektora jest gospodarka odpadami, w tym ich składowaniem, utylizacją, a także recyclingiem. Realizację takich zleceń można powierzać prywatnym firmom, które dysponują odpowiednimi pojazdami oraz sprzętem. Jedną z nich jest marka Śmieci.eu. Dojeżdża do klientów do dowolnego miejsca w Polsce, a do świadczonych przez nią usług zaliczają się m.in. mobilne toalety Lublin, Kraków, Warszawa czy Tarnów – zainteresowani mogą zamówić je na plac budowy swojego domu, teren festiwalu albo do parku.

Co obejmuje gospodarka komunalna?

Zakres działalności gospodarki komunalnej obejmuje gospodarkę województw, powiatów oraz gmin. Na podstawie określonych artykułów jednostki terytorialne mają obowiązek np. zapewniać mieszkańcom dostęp do transportu publicznego, systemu odprowadzania ścieków czy utylizacji odpadów. Przykładowo, art. 7 ust. o samorządzie gminnym informuje, że gmina ma dbać o przecinające jej obszar drogi. Z kolei w art. 4 o samorządzie powiatowym można przeczytać o zadaniach publicznych dotyczących m.in. ochrony środowiska, przeciwdziałania bezrobociu czy porządku publicznego.

To, że dane jednostki samorządu terytorialnego mają określone obowiązki, nie oznacza, że muszą je wykonywać samodzielnie. Niektóre zadania mogą przydzielać podmiotom zewnętrznym. Przy czym warto podkreślić, że przeniesienie prac na taki podmiot (np. prywatną firmę) nie przenosi na niego automatycznie odpowiedzialności prawnej za ich realizację. Ta dalej pozostaje po stronie władz samorządowych.

Komu powierzyć utylizację śmieci?

Jeżeli szukasz profesjonalnej firmy, która zajmuje się wywozem oraz utylizowaniem odpadów, potrzebujesz zaplecza sanitarnego na budowę bądź event, warto dobrze wytypować zleceniobiorcę. Świetnym przykładem sprawdzonej marki o mocnej pozycji na rynku będzie Śmieci.eu. W zakres świadczonych przez nią usług wchodzi m.in. utylizacja śmieci. Wzięcie pod uwagę nawiązania z nią współpracy to strzał w dziesiątkę zarówno dla przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych! Skorzystaj z tej szansy!